Belastingadvies

Belastingadvies Taal Belastingadviseurs – Den Haag | Scheveningen

Belastingadvies – Fiscaal het beste resultaat

Advieswerkzaamheden

Advieswerkzaamheden beslaan een breed terrein. Enkele voorbeelden zijn: advisering omtrent ondernemingsvorm, advisering aan startende ondernemers, advisering bij Erf- en Schenkbelasting en alle overige fiscale en administratieve advisering.

Fiscale vraagstukken

Fiscale vraagstukken gaan in beginsel om cijfers en regels. Maar wij kijken we verder. Wij beseffen dat het om de mens achter de vraagstukken gaat. Bij elke belastingkwestie waar u privé of uw onderneming mee te maken heeft, kunt u rekenen op onze kennis en expertise. Maar vooral op onze persoonlijke betrokkenheid. Vanuit deze persoonlijke relatie behartigen wij graag uw belangen en helpen u bij het contact met de fiscus.

Belastingregels

Belastingregels zijn continu aan verandering onderhevig. Hoe kunt u deze regels het beste toepassen? En hoe behaalt u het meest gunstige resultaat voor uw onderneming?

Op maat gesneden advies

Wij vertalen fiscale wet- en regelgeving naar voor u op maat gesneden advies. Dat doen we onder meer bij het verzorgen van de periodieke aangifteverplichtingen en het controleren van uw belastingaanslagen en beschikkingen.

Onze dienstverlening op het gebied van belastingadvies omvat:

  • √ Opstellen van belastingaangiften en controleren van aanslagen en beschikkingen;
  • √ Bijstand bij boekenonderzoek en fiscale procesvoering;
  • √ Fiscale optimalisatie van de jaarrekening;
  • √ Fiscaal optimale financiering;
  • √ Oudedagsvoorzieningen;
  • √ Horizontaal toezicht en convenanten.
  • √ Loon- & premieheffing: loonbelasting, sociale zekerheid, aansprakelijkheid en loonkostensubsidies;

 

Neem contact op met Taal Belastingadvies >