Belastingadviseurs Taal

Taal Belastingadviseurs – Den Haag | Scheveningen

Wie zijn wij?
Wij zijn een kleinschalig, allround belastingadvieskantoor. Ons kantoor is gevestigd in Scheveningen aan de Westduinweg 73 F.

Ons kantoor bestaat sinds 1983. In dat jaar heeft Willy Taal-Ramakers zich als zelfstandig werkend belastingadviseur gevestigd. In de jaren 1983 tot en met 1992 werden de werkzaamheden vanuit huis verricht.
Toen in 1992 de werkzaamheden dusdanig waren toegenomen, is door Aat Taal de beslissing genomen zijn werkzaamheden in dienstverband te beëindigen en met ingang van 1 januari 1993 de maatschap Taal Belastingadviseurs op te richten. Bij de start van de maatschap is vanwege ruimtegebrek, maar ook om een scheiding tussen privé en werk aan te brengen, het kantoor verhuisd naar een etage in een kantoorpand aan de Stadhouderslaan te Den Haag. In 1993 trad het eerste personeelslid in dienst. Aangezien de werkzaamheden zich bleven uitbreiden en wij behoefte hadden aan meer ruimte, hebben wij ultimo 2000 het voormalig Nutsspaarbankkantoor in Scheveningen aangekocht. Na een grondige verbouwing van 10 maanden konden wij ons kantoorpand, dat volledig is verbouwd en ingericht conform onze eigen wensen, betrekken. Vanaf oktober 2001 zijn wij dus gevestigd op de Westduinweg 73 F te Scheveningen (Den Haag).

Ons cliëntenbestand bestaat voornamelijk uit ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, directeuren-grootaandeelhouders en hun besloten vennootschappen, vrije beroepsbeoefenaars, maar ook particulieren.
Onze werkzaamheden bestaan naast het aangiftewerk (Loonheffing, Omzetbelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting) uit het verlenen van administratieve ondersteuning (onder andere inboeken van financiële administraties) , het opstellen van jaarrekeningen en fiscale advisering.

Wij houden onze vakkennis en vaktechniek op peil. Temeer daar dit vanwege onze inschrijving in het Register van Belastingadviseurs, van ons wordt geëist. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.

Kenmerken van ons kantoor zijn: informeel, persoonlijk, vakkundig.

 


 Medewerkers Taal Belastingadviseurs – Den Haag | Scheveningen